Kursy języka angielskiego Warszawa, Ursynów

kurs angielskiego warszawa ursynów

Kursy języka angielskiego

Poniżej przedstawiamy wszystkie nasze kursy języka angielskiego (Warszawa, Ursynów). Podzieliliśmy je na ogólne kursy angielskiego dla dzieci, kursy angielskiego dla młodzieży, kursy angielskiego dla dorosłych i kursy egzaminacyjne. 

Spis treści

Kursy angielskiego dla dzieci

Wśród specjalistów nie ma wątpliwości co do tego, że im szybciej dziecko zacznie naukę języków obcych, tym łatwiej i w sposób bardziej naturalny będzie je przyswajać i się w nich komunikować. Niemniej jednak, aby mały uczeń nie zniechęcił się zbyt szybko, nauka języka powinna być prawdziwą frajdą, a nie przykrym obowiązkiem.

kursy angielskiego dla dzieci warszawa

Angielski dla dzieci w wieku 10-12 lat

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe

 

Dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat przygotowaliśmy intensywny kurs oparty na serii podręczników Incredible English wydawnictwa Oxford University Press. Na tym etapie edukacyjnym wykorzystujemy część 4, 5 i 6.

Seria Incredible English przygotowuje uczniów do egzaminów Cambridge: Young Learners .

W pracy z bardziej zaawansowanymi Kursantami wykorzystujemy natomiast serię podręczników Think na poziomach A1, A2 i B1 wydawnictwa Cambridge University Press.

Nasz kurs wzbogacony jest o zadania na tablicy interaktywnej, które aktywizują dzieci, uatrakcyjniają zajęcia i zwiększają ich skuteczność.

Dzięki intensywności kursu, dzieci w jego trakcie poznają ponad 1000 nowych słów rocznie, opanowują wiele podstawowych konstrukcji gramatycznych oraz uczą się swobodnie komunikować w codziennych sytuacjach. Kursanci rozwijają równomiernie wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie.

Postępy w nauce monitorujemy na bieżąco za pomocą regularnych testów oraz kartkówek. Dzięki nim czuwamy nad systematycznością w opanowywaniu przez dzieci materiału kursowego. Prace domowe również wspomagają regularną naukę i zwiększają skuteczność lekcji.

Zapisy

Kursy angielskiego dla młodzieży

Nauka języków obcych u osób powyżej 13 roku życia może być już naprawdę intensywna i my ten potencjał zawsze wykorzystujemy, oferując naszym młodym Kursantom ambitne kursy języka angielskiego (Warszawa, Ursynów) oparte na serii podręczników poruszających tematy bliskie nastolatkom oraz zachęcające do dyskusji i refleksji.

kursy angielskiego dla młodzieży warszawa ursynów

Angielski dla młodzieży w wieku 13-14 lat

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe 

Dla młodzieży w wieku 13-14 lat przygotowaliśmy ambitne kursy na różnych poziomach zaawansowania. Naszym kursantom proponujemy pracę z wyjątkową serią podręczników Think wydawnictwa Cambridge University Press, która nie tylko kompleksowo przygotowuje do egzaminów Cambridge na poziomie Key, Preliminary oraz First, ale uczy również swobodnej komunikacji, krytycznego myślenia i zachęca do podejmowania dyskusji. Kursy wzbogacamy o autentyczne zadania egzaminacyjne oraz testy.

Nauka na tym etapie jest bardzo intensywna , a regularnie zadawane prace domowe zwiększają jej efektywność oraz pomagają wyrobić nawyk systematyczności. Dzięki cyklicznym testom i kartkówkom monitorujemy postępy uczniów.

Kursanci są przydzielani do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania po zbadaniu znajomości języka. Ocena biegłości językowej odbywa się przy pomocy testu plasującego.

Wyjątkowo mała liczebność grup zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, umożliwia lektorowi poświęcenie uwagi każdemu uczestnikowi, nie zaburza koncentracji kursantów i jednocześnie pozwala na swobodne ćwiczenie komunikowania się z rówieśnikami w języku obcym.

Zapisy

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe

 

Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się w zakładce egzamin ósmoklasisty z angielskiego.

Zapisy

Angielski dla młodzieży w wieku 15-19 lat

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe 

 

Dla młodzieży w wieku 15-19 lat przygotowaliśmy ambitne kursy języka angielskiego (Warszawa, Ursynów) na różnych poziomach zaawansowania. Naszym kursantom proponujemy pracę z wyjątkową serią podręczników Think wydawnictwa Cambridge University Press, a także Outcomes wydawnictwa National Geographic Learning, które nie tylko kompleksowo przygotowują do egzaminów Cambridge na poziomie First oraz Advanced, ale uczą również swobodnej komunikacji, krytycznego myślenia i zachęcają do podejmowania dyskusji. Kursy wzbogacamy o autentyczne zadania egzaminacyjne oraz testy.

Nauka na tym etapie jest bardzo intensywna. Regularnie zadawane prace domowe zwiększają jej efektywność oraz pomagają wyrobić nawyk systematyczności. Dzięki cyklicznym testom i kartkówkom monitorujemy postępy uczniów.

Zajęcia na tym etapie prowadzimy w 100% w języku obcym. Zachęcamy i aktywizujemy uczestników kursu do podejmowania dyskusji.

Kursantów przydzielamy do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania po zbadaniu znajomości języka. Ocena biegłości językowej odbywa się przy pomocy testu plasującego.

Wyjątkowo mała liczebność grup zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, umożliwia lektorowi poświęcenie uwagi każdemu uczestnikowi, nie zaburza koncentracji kursantów i jednocześnie pozwala na swobodne ćwiczenie komunikowania się z rówieśnikami w języku obcym.

Zapisy

Matura rozszerzona z angielskiego - kurs przygotowujący

 • lekcje indywidualne

Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się w zakładce matura rozszerzona z angielskiego – kurs przygotowujący Warszawa, Ursynów.

Zapisy

Kursy angielskiego dla dorosłych

Naszym słuchaczom oferujemy grupowe kursy języka angielskiego dla dorosłych (Warszawa, Ursynów) na pięciu poziomach zaawansowania:

 • A1 – początkującym
 • A2 – podstawowym
 • B1 – niższym średnio zaawansowanym
 • B2 – średnio zaawansowanym
 • C1 – zaawansowanym

Kursy oparte są na serii podręczników Upstream wydawnictwa Express Publishing lub Outcomes wydawnictwa National Geographic Learning. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi kursów poniżej.

kursy angielskiego dla dorosłych warszawa ursynów

Kurs angielskiego - poziom początkujący A1

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu A1 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego.
-przedstawiać siebie i innych.
-zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania.

-prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.

Zapisy

Kurs angielskiego - poziom podstawowy A2

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu A2 na którym, słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
-porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się.

-w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

 

Zapisy

Kurs angielskiego - poziom niższy średnio zaawansowany B1

 •  lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe 

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu B1 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc.
-radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka.

-tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
-opisywać wydarzenia i doświadczenia, osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.

 

Zapisy

Kurs angielskiego - poziom średniozaawansowany B2

 •  lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu B2 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne
-zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej.

-porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. -formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów

-wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

Zapisy

Kurs angielskiego - poziom zaawansowany C1

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu C1 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. -zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu.
-wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. -posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

-formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.

 

Zapisy