Kursy języka niemieckiego Warszawa Ursynów

kurs niemieckiego warszawa ursynów

Kursy języka niemieckiego - Warszawa, Ursynów

Nasza szkoła językowa Atticus oferuje różnorodne grupowe kursy języka niemieckiego (Warszawa/Ursynów), zajęcia w parach, a także lekcje indywidualne dopasowane do potrzeb i poziomu zaawansowania kursantów. Prowadzimy zajęcia zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. Ponadto przygotowujemy do egzaminów językowych.

Poniżej znajdują się informacje na temat kursów.

Spis treści

Kursy niemieckiego dla dzieci

Im młodsze są dzieci, tym lepsza jest ich pamięć, dlatego z powodzeniem mogą rozpocząć naukę języka obcego. Mali uczniowie przyswajają go w taki sam sposób, jak język ojczysty, który także przez cały czas poznają. Z łatwością powtarzają ze słuchu, rozumieją też sens wypowiadanych zdań wynikający z kontekstu wypowiedzi. Dzieci szybko przyzwyczajają się ponadto do brzmienia obcej mowy. Rozpoczęcie kursu w tak młodym wieku niesie za sobą wiele korzyści, m.in. lepszy rozwój obu półkul mózgowych i większą świadomość językową.

W naszej szkole dbamy o to, aby nauka niemieckiego była dla dzieci przyjemnością i zabawą, a nie przykrym obowiązkiem.

Sprawdź, na jaki kurs języka niemieckiego dla dzieci (Warszawa, Ursynów) możesz zapisać swoją pociechę.

Niemiecki dla dzieci w wieku 10-12 lat

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe

 

Dzieciom z klas 4-6 (w wieku od 10 do 12 lat) proponujemy kurs niemieckiego oparty na serii podręczników Kompass Team (część 1 i 2) wydawnictwa PWN. Zapewniamy starszym kursantom przyjemne wprowadzenie do bardziej intensywnej nauki języka obcego, której wciąż towarzyszy dobra zabawa.

Uczniowie mogą spodziewać się ciekawych projektów, piosenek i rymowanek, a także ćwiczeń fonetycznych dostosowanych do ich wieku. Uzupełnieniem są interesujące, angażujące gry. Na bieżąco monitorujemy postępy kursantów poprzez testy i kartkówki. Zadajemy również prace domowe, a wszystko po to, aby dzieci uczyły się języka obcego regularnie i mogły utrwalić materiał omawiany podczas zajęć.

Młodzi uczestnicy kursu poznają wiele podstawowych niemieckich słówek, które są związane z codziennym życiem. Dzięki temu mogą bez przeszkód opowiadać o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, szkole, zwierzętach i wielu innych tematach. Wybór materiałów dydaktycznych nie jest przypadkowy. Chcemy zapewnić kursantom intuicyjne nauczanie z płynnymi, ale spokojnie przebiegającymi postępami. Pokazujemy też, że niemiecki dla dzieci (Warszawa/Ursynów) może być bardzo interesujący.

Zapisy

Kursy niemieckiego dla młodzieży

Kolejną grupą wiekową ważną dla naszej szkoły językowej jest młodzież. Chcąc zachęcić kursantów do rozwijania umiejętności językowych, starannie dobieramy materiały dydaktyczne, skupiające się na zagadnieniach, które ich zainteresują. Osobom w wieku powyżej 13. roku życia proponujemy bardziej intensywne lekcje niemieckiego (Warszawa/Ursynów).

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów, jak wyglądają nasze lekcje dla młodzieży.

Niemiecki dla młodzieży w wieku 13-14 lat

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe 

 

Dla uczniów z klas 7-8, a więc w wieku od 13 do 14 lat, przygotowaliśmy kurs języka niemieckiego w Warszawie (Ursynów) bazujący na serii podręczników Kompass Team (część 1, 2 i 3) wydawnictwa PWN.

W każdej jednostce dydaktycznej realizowane są treści gramatyczne, komunikacyjne oraz leksykalne. Moduły rozpoczynają się kolażem zdjęć wprowadzającym do tematyki omawianej w danym rozdziale, a kończą podsumowaniem pozwalającym na powtórkę materiału.

Kursanci mogą spodziewać się intensywnej nauki języka niemieckiego i regularnie zadawanej pracy domowej. Dzięki temu motywujemy młodzież do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i systematyczności. Cyklicznie przeprowadzamy testy oraz kartkówki, aby stale monitorować postępy uczniów.

Odpowiednią dynamikę pracy zapewnia prowadzenie zajęć w formie lekcji indywidualnych. Gwarantuje to bardziej przyjazną atmosferę, a lektorzy mogą poświęcić każdemu kursantowi dostatecznie dużo czasu i uwagi. Taka forma kursu sprzyja też swobodnemu porozumiewaniu się w obcym języku.

Zapisy

Niemiecki dla młodzieży w wieku 15-19 lat

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe 

 

Kursantom w wieku od 15 do 19 lat oferujemy lekcje niemieckiego z wykorzystaniem kilku serii podręczników: Schritte international neu, Starten wir, Sicher!, Tolles Deutsch oraz Themen Aktuell. Podczas kursu pracujemy nad gramatyką, fonetyką i stroną leksykalną. Zależy nam również na tym, aby uczniowie przełamali strach i skrępowanie przed porozumiewaniem się w języku obcym. Wybrane przez nas materiały dydaktyczne w przyjazny sposób przekazują wiedzę na temat niemieckojęzycznych krajów, dlatego przybliżamy słuchaczom dodatkowo ważne kwestie kulturowe.

Prowadzona w naszej szkole nauka niemieckiego (Warszawa/Ursynów) na tym etapie jest intensywna. Chcemy, żeby kursanci jak najlepiej opanowali omawiany materiał, dlatego zadajemy prace domowe. Zwiększa to skuteczność zajęć i daje możliwość powtórzenia wszystkich istotnych zagadnień. Aby monitorować postępy uczniów, systematycznie przeprowadzamy testy i kartkówki.

Z uwagi na formę kursu w postaci zajęć indywidualnych, w parach lub małych grupach, uczestnicy czują się swobodnie, co zachęca do komunikowania się w języku niemieckim ze sobą nawzajem oraz z lektorem. Zapewnia to też odpowiednią dynamikę pracy. Kursanci mogą w pełni skoncentrować się na nauce i liczyć na pełne zaangażowanie lektora, który wszystkim poświęca odpowiednio dużo uwagi.

Każda stosowana przez nas seria podręczników oferuje różne poziomy zaawansowania. 

Zapisy

Kursy niemieckiego dla dorosłych

Przygotowując ofertę kursów języka niemieckiego w szkole Atticus, nie zapomnieliśmy o dorosłych. Proponujemy zajęcia odbywające się z wykorzystaniem kilku różnych podręczników: Schritte international neu, Starten wir, Sicher! oraz Themen Aktuell. Wybieramy nowoczesne materiały dydaktyczne, dzięki którym możliwe jest efektywne rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza komunikacyjnych. Dbamy także o kwestie leksykalne, gramatyczne i fonetyczne, ponadto przybliżamy słuchaczom kulturę krajów niemieckojęzycznych, w tym tradycje i zwyczaje.

Wszystkie wykorzystywane przez nas serie oferują podręczniki o różnym stopniu zaawansowania. Są one dostosowane do kolejnych poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, czyli ESOKJ. Każdy kursant trafia do grupy dopasowanej do jego aktualnych umiejętności i znajomości języka. Niemiecki dla dorosłych (Warszawa, Ursynów) to jedna z naszych specjalności.

Podobnie jak w przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży, kursy odbywają się w bardzo małych grupach, w parach oraz w formie lekcji indywidualnych. Dzięki temu lekcje przebiegają w przyjaznej atmosferze i nikt nie czuje skrępowania podczas komunikowania się w obcym języku. Kameralność zajęć sprzyja też dynamice pracy.

Oferujemy kursy języka niemieckiego dla dorosłych (Warszawa/Ursynów) na kilku poziomach zaawansowania:

 • A1 – początkujący,

 • A2 – podstawowy,

 • B1 – niższy średnio zaawansowany,

 • B2 – średnio zaawansowany,

 • C1 – zaawansowany.

Kurs niemieckiego – poziom początkujący A1

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe 

 

Uczestnicy kursu rozwijają podczas lekcji umiejętność: pisania, mówienia, czytania i słuchania w obcym języku. Podstawowym celem jest uzyskanie poziomu A1. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) uczeń na tym poziomie potrafi:

 • wykorzystywać potoczne, wyuczone wyrażenia oraz budować najprostsze wypowiedzi, które służą do zaspokajania określonych potrzeb codziennego życia,
 • zadawać pytania na temat znajomych, życia prywatnego, miejsca zamieszkania czy posiadanych rzeczy, umie także sam odpowiadać na tego typu pytania,
 • przedstawiać siebie i inne osoby,
 • prowadzić prostą rozmowę, jeśli odbywa się z rozmówcą mówiącym wolno i wyraźnie.
 •  

Kurs niemieckiego – poziom podstawowy A2

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe 

 

Lekcje niemieckiego dla dorosłych (Warszawa, Ursynów) na tym poziomie skupiają się na rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, mówienia oraz słuchania. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu metody komunikacyjnej. Celem kursu jest osiągnięcie poziomu A2. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego uczeń na tym poziomie potrafi:

 • zrozumieć popularne wyrażenia dotyczące najistotniejszych spraw (m.in. dotyczące samego rozmówcy, jego otoczenia, rodziny, zakupów czy pracy), a także pełne wypowiedzi,
 • porozumiewać się w mało skomplikowanych, typowych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej wymiany zdań na powtarzające się, dobrze znane tematy,
 • opisywać w prosty sposób środowisko, z którego pochodzi oraz bezpośrednie otoczenie, jak również w prosty sposób wypowiadać się na tematy związane z jego najważniejszymi potrzebami.

Zapisy

 •  
 

Kurs niemieckiego – poziom niższy średnio zaawansowany B1

 • lekcje indywidualne
 • lekcje w parach
 • lekcje grupowe 

 

Na tym etapie kursanci intensywnie rozwijają umiejętność mówienia, czytania, pisania oraz słuchania w obcym języku. W tym celu stosowana jest metoda komunikacyjna, realizowane są także treści leksykalne, gramatyczne, fonetyczne, jak i kulturowe. Celem zajęć jest uzyskanie poziomu B1. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego uczeń na tym poziomie potrafi:

 • radzić sobie w standardowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używany jest dany język,

 • zrozumieć znaczenie najważniejszych wątków wypowiedzi zawartych w standardowych, prostych wypowiedziach dotyczących dobrze znanych spraw czy zdarzeń, charakterystycznych dla szkoły, pracy, czasu wolnego itp.,

 • opisywać doświadczenia, wydarzenia, projekty, plany i marzenia dotyczące przyszłości,

 • tworzyć spójne, proste wypowiedzi pisemne oraz ustne, które dotyczą dobrze znanych tematów.

Zapisy

Kurs niemieckiego – poziom średnio zaawansowany B2

 • lekcje indywidualne 

 

Kurs języka niemieckiego dla dorosłych (Warszawa, Ursynów) na poziomie średnio zaawansowanym pozwala uczestnikom na doskonalenie swoich umiejętności zarówno w zakresie mówienia, jak i słuchania, pisania oraz czytania. Lekcje realizowane są z wykorzystaniem metody komunikacyjnej, słuchacze mają styczność z treścią fonetyczną, leksykalną, gramatyczną, ale też kulturową. Celem zajęć jest osiągnięcie poziomu B2.

 

Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, uczeń na tym poziomie potrafi:

 • zrozumieć konwersację z wykorzystaniem specjalistycznego języka (jeśli dotyczy zawodowej tematyki),

 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu złożonych tekstów dotyczących tematów konkretnych, jak i abstrakcyjnych,

 • porozumiewać się płynnie i spontanicznie w takim stopniu, aby móc prowadzić zwyczajną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka (bez szczególnie dużego wysiłku dla obu stron),

 • wyrazić własne stanowisko w sprawach, których dotyczy dyskusja, prezentując zalety i wady rozwiązań,

 • formułować szczegółowe i jasne wypowiedzi ustne, a także pisemne (na różne tematy).

Zapisy

Kurs niemieckiego – poziom zaawansowany C1

 • lekcje indywidualne 

 

Podczas zajęć lektorzy wykorzystują metodę komunikacyjną i kładą nacisk na realizację treści zarówno gramatycznych i leksykalnych, jak również fonetycznych i kulturowych. Nasz kurs niemieckiego dla dorosłych (Warszawa/Ursynów) pozwala słuchaczom na jeszcze lepsze dopracowanie wszystkich istotnych umiejętności: mówienia, pisania, czytania oraz słuchania. Główny cel to osiągnięcie poziomu C1. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, uczeń na tym poziomie potrafi:

 1.  
 • szybko i płynnie wypowiadać się na różne tematy, swobodnie dobierając odpowiednie sformułowania,
 • zrozumieć obszerne, wymagające teksty dotyczące różnych tematów,

 • skutecznie i w pełni swobodnie posługiwać się językiem podczas kontaktów towarzyskich, społecznych, edukacyjnych i zawodowych,

 • zrozumieć zarówno podstawowy komunikat, jak i podtekst czy ukryty przekaz autora tekstu,

 • formułować dobrze skonstruowane i przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi pisemne na różne tematy, posługując się odpowiednimi regułami gramatycznymi oraz językowymi narzędziami umożliwiającymi organizację ustnej i pisemnej wypowiedzi (w sposób potwierdzający bardzo dobre opanowanie języka).

Zapisy