Kursy języka hiszpańskiego Warszawa, Ursynów

Kursy hiszpańskiego - Warszawa, Ursynów

kursy języka hiszpańskiego warszawa lekcje hiszpańskiego
kursy hiszpańskiego warszawa ursynów

Dzieciom w wieku 8-12 lat oferujemy indywidualne lekcje języka hiszpańskiego oraz kursy grupowe. Zajęcia 1:1 są w stu procentach spersonalizowane i dostosowane do kursanta.

W trakcie kursu hiszpańskiego dla dzieci mali kursanci opanują następujące umiejętności  i zagadnienia:

 • powitania i pożegnania
 • jak przedstawiać siebie i innych
 • język klasowy
 • alfabet
 • cyfry od 0 do 100
 • mówienie o swoim wieku
 • nazwy członków rodziny
 • opisywanie swojej rodziny
 • kolory
 • domowe zwierzęta
 • zwierzęta na farmie
 • przybory szkolne
 • przyimki miejsca (encima, en, dentro, debajo, al lado)
 • czasownik estar
 • rodzajniki określone i nieokreślone
 • zabawki
 • dni tygodnia
 • pory roku
 • miesiące
 • czasownik gustar
 • czasowniki hablar, comer, beber, dibujar, nadar, escribir, hacer, escuchar, escribir, ir, ver, saber itp.
 • części ciała
 • opis wyglądu
 • cechy charakteru
 • określanie godziny
 • pory dnia
 • ubrania

Zapisy

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży w wieku 13-19 lat przygotowaliśmy indywidualne oraz grupowe kursy języka hiszpańskiego odbywające się w formie korepetycji 1:1 lub w formie niezależnych kursów w grupach liczących od 3 do 5 osób. Uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz licealiści podszkolą u nas umiejętności zdobyte w szkole, a także wzbogacą swoją wiedzę i poszerzą horyzonty.

Podczas kursu języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym (A1-A2) kursanci opanują następujące umiejętności i zagadnienia:

 • przedstawianie się
 • powitania i pożegnania
 • alfabet
 • zwroty grzecznościowe
 • liczebniki od 0 do 1000
 • nazwy krajów i narodowości
 • podstawowe czasowniki (ser, tener, haber, estar itp.)
 • nazwy zawodów
 • nazwy członków rodziny
 • jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników
 • przyimki miejsca (debajo, encima, al lado, delante, detrás, entre, en)
 • przymiotniki dzierżawcze
 • zaimki wskazujące
 • pory dnia
 • dni tygodnia
 • wskazywanie godziny
 • mówienie o nawykach
 • czasowniki zwrotne
 • czasowniki nieregularne (empezar, volver, ir, venir)
 • słownictwo związane z domem
 • meble i pomieszczenia w domu
 • liczebniki porządkowe
 • jak zarezerwować pokój w hotelu
 • jak zamówić jedzenie w restauracji
 • nazwy potraw kuchni hiszpańskiej
 • słownictwo związane z czasem wolnym
 • czasownik gustar
 • tryb rozkazujący
 • jak dawać instrukcje
 • jak zapytać o drogę
 • opis wyglądu
 • cechy charakteru
 • nazwy miesięcy, pór roku, zjawisk atmosferycznych
 • kolory
 • ubrania
 • stopniowanie przymiotników
 • czasownik doler
 • części ciała
 • jak się porozumiewać podczas wizyty u lekarza
 • jak mówić o wydarzeniach z przeszłości, rzeczach dziejących się obecnie oraz planach na przyszłość

Zapisy