Czasowniki SER, ESTAR i HABER

Czasowniki SER, ESTAR i HABER - jak ich używać?

czasowniki ser estar haber użycie

Odróżnienie trzech czasowników: SER, ESTAR i HABER, oznaczających w języku hiszpańskim “być” to zagadnienie, które często sprawia problemy uczniom będącym na początku przygody z nauką języka. Choć z początku może wydawać się skomplikowane, to postaram się udowodnić, że wcale takie nie jest.

Przyjrzyjmy się im bliżej – oto czasowniki SER, ESTAR, HABER i wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć.

SER czy ESTAR?

Zacznijmy od porównania czasowników SER i ESTAR. Główna różnica pomiędzy nimi jest taka, że SER odnosi się do cech stałych, a ESTAR do stanów zmiennych. SER użyjemy mówiąc o zawodach, narodowościach, więziach, rolach, przedstawianiu kogoś, opisywaniu wyglądu, kształtu, koloru, gdy mówimy o czasie lub określamy przynależność.

 

Spójrz na poniższe przykłady:

 

Yo soy traductora. – Jestem tłumaczką.

Esta chaqueta es de mi hermana. – Ta kurtka jest mojej siostry.

Son las cinco. – Jest piąta.

Eres muy guapo. – Jesteś bardzo przystojny.

No somos tontos. – Nie jesteśmy głupi.

 

Jak widać na powyższych przykładach, czasownika SER używamy głównie do opisu czegoś lub kogoś (jego wyglądu lub charakteru) i do cech stałych, takich jak narodowość.

 

A jakie są zasady w przypadku ESTAR?

 

W przeciwieństwie do czasownika SER, ESTAR używamy mówiąc o rzeczach zmiennych np. stanach emocjonalnych i fizycznych:

 

Juana está embarazada – Juana jest w ciąży. (Używamy ESTAR, ponieważ jest to stan przejściowy)

Paula trabaja mucho, entonces está cansada. – Paula dużo pracuje, więc jest zmęczona. (Ale może wziąć urlop i odpocząć)

 

Hoy no voy a la escuela porque estoy enferma. – Dziś nie idę do szkoły, ponieważ jestem chora. (Ale wkrótce wyzdrowieję i wrócę do szkoły)

 

Czasownika ESTAR używamy również w wyrażeniach dotyczących stanu cywilnego, ponieważ jest to rzecz zmienna. Ludzie zawierają związki małżeńskie, ale czasem kończą się one rozwodem. Wyjątkiem jest bycie wdowcem/wdową do którego możemy użyć zarówno SER, jak i ESTAR. Czasownika ESTAR używamy też, aby określić położenie jakiegoś przedmiotu lub miejsca, w którym znajduje się dana osoba.

 

Está el padre en casa? – Czy tata jest w domu?

Las patatas estan en la olla. – Ziemniaki są w garnku.

 

 

Czasownika ESTAR również używamy w zwrotach, takich jak:

 

Está bien – Dobrze

Está mal – Żle

Está harto – Ma dość

Está claro – To jasne

 

 

Gdy chcemy powiedzieć, że ubranie dobrze na kimś leży, również użyjemy ESTAR.

 

Como me está esta camiseta? – Jak na mnie leży ta koszulka?

 

Istnieje łatwa reguła, którą warto zapamiętać: po czasowniku ESTAR nigdy nie postawimy rzeczownika.

Czasownik HABER

Na koniec został nam trzeci czasownik, którym jest HABER. Używamy go do opisywania istnienia czegoś, definiowania położenia rzeczy i nieznanych nam osób. Ważną zasadą jest to, że po czasowniku HABER nie można używać rodzajników określonych. Podmiot takich zdań może być poprzedzony rodzajnikiem nieokreślonym, liczebnikiem, zaimkiem nieokreślonym np. algún, ningún, mucho, poco lub może występować bez rodzajnika.

 

 

En esta tienda hay una dependiente. – W tym sklepie jest sprzedawczyni.

No hay ningún estanco por aquí. – Tutaj nie ma żadnego kiosku.

En cracovia no hay metro. – W Krakowie nie ma metra.

Encima de la mesa hay dos peras. – Na stole są dwie gruszki.

Ćwiczenie na użycie czasowników SER, ESTAR i HABER

  1. Alejandro _______ de mal humor. – Alejandro jest w złym humorze
  2. La comida ya ________ lista? – Czy jedzenie jest już gotowe?
  3. Pablo _________ polaco, pero vive en Inglaterra. – Pablo jest polakiem, ale mieszka w Anglii.
  4. Estudiamos en la universidad, entonces ________ estudiantes. – Studiujemy na uniwersytecie, więc jesteśmy studentami.
  5. En mi barrio no ______ cine. – W mojej dzielnicy nie ma kina.
  6. Marta ______ novia de Juan. – Marta jest dziewczyną Juana.
  7. Mis padres ________ divorciados. – Moi rodzice są rozwiedzieni.
  8. Ellas _______ primas. – One są kuzynkami.
  9. Donde _______ Maria? – Gdzie jest Maria?
  10. ______ un problema. – Jest problem.

 

 

 

Rozwiązanie:

1. Está

2. Está

3. Es

4. Somos

5. Hay

6. Es

7. Están

8. Son

9. Está

10. Hay

Autorka tekstu: Paulina Pacholczak – lektorka języka hiszpańskiego

Zapraszamy do lektury naszych artykułów na temat nauki języków obcych 🙂