Szeroki wybór języków

Jakich języków można się u nas uczyć?

W naszej szkole kursanci mają szeroki wybór języków obcych, z których prowadzimy kursy. Słuchacze mogą uczyć się takich języków, jak angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski. Lekcje na wszystkich poziomach zaawansowania prowadzą wykwalifikowani lektorzy. 

flaga usa

Język angielski

kurs angielskiego warszawa ursynów

Język angielski zdecydowanie wiedzie prym wśród najchętniej wybieranych do nauki języków obcych. Nic w tym dziwnego, gdyż trudno nam sobie wyobrazić funkcjonowanie w dzisiejszym świecie i korzystanie z jego dobrodziejstw bez znajomości angielskiego. Język ten otacza nas ze wszech stron. Mamy z nim kontakt w pracy. Co więcej, umiejętność porozumiewania się po angielsku w stopniu co najmniej komunikatywnym jest często jednym z warunków, jakie musi spełniać kandydat na pracownika. 

W czasie wolnym również mamy niejednokrotnie do czynienia z językiem angielskim. Posługujemy się nim podczas zagranicznych wyjazdów, ale nie tylko. Znajomość tego języka otwiera przed nami wiele nowych możliwości spędzania wolnego czasu i korzystania z multimedialnych rodzajów rozrywki. Największy wybór artykułów, wywiadów, programów, filmów, seriali itp. jest dostępny właśnie w języku angielskim. Również publikacje naukowe i teksty specjalistyczne tworzone są w tym języku tak, aby mogły dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. W związku z tym znajomość angielskiego pomaga także w osiąganiu rozwoju osobistego na innych płaszczyznach.

Język hiszpański i niemiecki

kurs hiszpańskiego warszawa ursynów
kursy niemieckiego warszawa ursynów

Na drugim miejscu wśród najbardziej popularnych języków do nauki w Polsce plasują się ex aequo hiszpański i niemiecki. Języki te coraz częściej wybierane są przez uczniów szkół podstawowych, dokładniej klas VII-VIII,  jako drugi obowiązkowy język nowożytny.

Język hiszpański według wielu źródeł jest drugim najbardziej powszechnym pod względem liczby natywnych i nienatywnych użytkowników językiem na świecie. Posługuje się nim ponad 500 milionów ludzi na Ziemi. 

Argumentem przemawiającym za podjęciem nauki hiszpańskiego jest fakt, że to dość łatwy do opanowania język. Korzyści płynących z jego znajomości jest natomiast wiele. Nie tylko ułatwia porozumiewanie się podczas zagranicznych wyjazdów, ale jest także jednym z oficjalnych języków ONZ oraz Unii Europejskiej. Umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim umożliwia podejmowanie inwestycji oraz zawieranie kontaktów biznesowych na całym świecie.

Na naukę języka niemieckiego natomiast decydują się najczęściej osoby pracujące w niemieckich firmach oraz te, od których znajomość niemieckiego jest wymagana ze względu na ich zawód. Umiejętność posługiwania się tym językiem zdecydowanie ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz podjęcie pracy w zagranicznych firmach zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Ponadto, znajomość tak niemieckiego, jak i hiszpańskiego otwiera wiele możliwości na rynku pracy.

Język francuski i włoski

szeroki wybór języków obcych francuski
szeroki wybór języków obcych włoski

Kolejnymi wartymi nauki językami są francuski i włoski. Ten pierwszy, podobnie jak hiszpański, jest jednym z oficjalnych języków używanych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto, francuski jest uważany za język biznesu i organizacji międzynarodowych. Poza ONZ jest również oficjalnym językiem NATO i UNESCO. Zarówno francuski, jak i włoski są językami urzędowymi w Unii Europejskiej. Znajomość tych języków przydatna jest w pracy między innymi w zagranicznych firmach tak na terenie Polski, jak i za granicą. Co więcej, osoby posługujące się językiem francuskim mają możliwość zdobycia wykształcenia wyższego studiując na prestiżowych uczelniach we Francji.

Wszystkich tych języków można się uczyć w naszej Szkole. Zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w kursach przy pomocy formularza oraz do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem strony.