Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 08.10.2022r. Wersja archiwalna, obowiązująca do dnia 07.10.2022r., znajduje się na dole tej strony.

 

Dzień dobry! Gdy korzystasz ze strony https://e-atticus.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii śledzących w celu zapewnienia Ci możliwości komfortowego korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie, obsługi zamówień, newslettera, wiadomości, zgłoszeń, reklamacji, życzeń i innych zapytań do nas kierowanych oraz w celach archiwalnych, statystycznych i marketingowych.

Wszystkie ważne i szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i szeroko pojętą prywatnością znajdziesz w dalszej części tego dokumentu, który został skonstruowany w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Zachęcamy do lektury, a w razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@e-atticus.pl.

 

Spis treści

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?

Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Czy Twoje dane są bezpieczne?

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Czy korzystamy z profilowania?

Jakie masz prawa?

Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?

Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Czym są logi serwera?

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Monika Wronowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Szkoła Języków Obcych Atticus Monika Wronowska”, ul. Lasek Brzozowy 16/35, 02-792 Warszawa, NIP: 9512455524.

 

Z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), ponieważ w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem biuro@e-atticus.pl.

 

Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, firma, numer NIP,
 • Informacje na temat Twojego dziecka, takie jak adres e-mail, adres zamieszkania, wiek, klasa, do której uczęszcza w szkole,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w wymienianej z nami korespondencji,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w reklamacji,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w formularzu odstąpienia od umowy,
 • szczegóły zamówień takie jak język szkoleniowy, forma zajęć, rodzaj lekcji, pakiet godzin, cel kursu, poziom kursu, godziny zajęć itp.,
 • informacje zawarte w profilu subskrybenta newslettera takie jak przybliżona lokalizacja, adres IP, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, data subskrypcji, data anulowania subskrypcji, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów.

Informacje Anonimowe

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są dalej jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (narzędzia zostały szczegółowo omówione w dalszej części polityki prywatności), Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców tych narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności, w szczególności do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • przesyłasz zapytanie przez formularz kontaktowy, czat lub wysyłasz maila,
 • zapisujesz się na newsletter,
 • zawierasz umowę w przedmiocie nauki języka obcego,
 • składasz reklamację lub odstępujesz od umowy.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • system do zarządzania stroną oraz system newsletterowy zapisują Twój adres IP,
 • system newsletterowy gromadzi informacje na Twój temat w ramach profilu subskrybenta, takie jak przybliżona lokalizacja, adres IP, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, data subskrypcji, data anulowania subskrypcji, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów,
 • narzędzia zewnętrzne wykorzystujące pliki cookies (narzędzia zostały szczegółowo opisane w dalszej części polityki prywatności) gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach naszej strony internetowej.

 

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie grup odbiorców w systemach reklamowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • zawarcie i wykonanie umowy w przedmiocie nauki języka obcego – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych, w tym wystawienie faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami podatkowymi,
 • archiwizacja na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego, czatu lub poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu obsługi Twojej wiadomości, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obsługa newslettera – szczegóły

Zapisując się na newsletter zawierający informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

Przetwarzamy w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu obsługi newslettera, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

Mimo wskazanej powyżej podstawy prawnej przetwarzania danych na potrzeby obsługi newslettera, odbieramy od Ciebie zgodę na wysyłkę newslettera zawierającego informację o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach, jako że przepisy szczególne wymagają odrębnej zgody na działania marketingowe realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ponieważ nieodłączną częścią newslettera są informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach, zapis do newslettera nie jest możliwy bez udzielenia tej zgody.

Oprócz danych niezbędnych do prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług, dochodzi również do przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez system newsletterowy w ramach profilu subskrybenta, takich jak przybliżona lokalizacja, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów. Dane te przetwarzane są w celu prowadzenia działań analitycznych i statystycznych związanych ze skutecznością podejmowanych działań marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o który mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach profilu subskrybenta gromadzone są również informacje takie jak Twój adres IP, data zapisu na newsletter, data rezygnacji z otrzymywania newslettera, które to informacje gromadzone są na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem oraz w celu zapewnienia sobie, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, możliwości wykazania odebrania od Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, chwili rezygnacji z otrzymywania newslettera oraz wysyłania newslettera wyłącznie w okresie od chwili zapisu do chwili rezygnacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmienić adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter.

W każdej chwili możesz zażądać, żebyśmy przedstawili Ci, jakie informacje zgromadzone są w ramach Twojego profilu subskrybenta.

W każdej chwili możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera, co spowoduje, że przestaniemy wysyłać do Ciebie wiadomości newsletterowe. Niemniej jednak, Twoje dane związane z newsletterem będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z newsletterem, na potrzeby archiwalne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim dane zgromadzone w profilu subskrybenta są niezbędne do zapewnienia sobie, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, możliwości wykazania odebrania od Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, chwili rezygnacji z otrzymywania newslettera oraz wysyłania newslettera wyłącznie w okresie od chwili zapisu do chwili rezygnacji, dane te będą przechowywane do czasu upływu okresu, przez który organ nadzorczy może poddać nas kontroli w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań newsletterowych.

 

Grupy odbiorców – szczegóły

Twój adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie sklepu może zostać przesłany do wybranego przez nas systemu reklamowego w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.

Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do systemu reklamowego w celu utworzenia grupy odbiorców.

Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez dostawcę systemu reklamowego.

System reklamowy nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.

System reklamowy wdraża procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

Stworzenie grupy odbiorców reklam w systemie reklamowych z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail w tym celu.

Zawarcie i wykonanie umowy w przedmiocie nauki języka obcego – szczegóły

Zawarcie umowy w przedmiocie nauki języka obcego wymaga złożenia przez Ciebie zamówienia. Składając zamówienie, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie. W toku składania zamówienia lub później, na etapie kwalifikacji do właściwej grupy kursowej, przekazujesz również informacje związane z Twoimi oczekiwaniami oraz umiejętnościami związanymi z nauką języka obcego.

Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia umowy na podstawie regulaminu akceptowanego przy składaniu zamówienia. Przetwarzamy w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu realizacji tej umowy, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W ramach realizacji umowy zakładane jest dla Ciebie indywidualne konto użytkownika w ramach systemu eduSky niezbędne do korzystania z naszych usług w zakresie zajęć językowych. Dane dostępowe do konta wysyłane są na podany przez Ciebie adres e-mail.

Dane osobowe przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą w wyniku złożenia zamówienia umową.

W każdej chwili możesz zażądać, żebyśmy przedstawili Ci, jakie informacje związane z zamówieniem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przechowywane są w naszej bazie. Masz również prawo otrzymać te informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przesłać te informacje innemu administratorowi lub żądać, żebyśmy przesłali je, o ile jest to technicznie możliwe, innemu administratorowi.

Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – szczegóły

Przesyłając reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Przetwarzamy w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu obsługi procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przechowywane są w celach archiwalnych wraz z dokumentacją księgową i usuwane są po upływie okresu, przez który jesteśmy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązani przechowywać dokumentację księgową.

Realizacja obowiązków podatkowych – szczegóły

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane są w celu wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków podatkowo-księgowo-rozliczeniowych, takich jak wystawianie faktur, prowadzenie księgowości, raportowanie do urzędów skarbowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami podatkowymi.

Dokumentacja księgowa przechowywane jest przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Archiwum – szczegóły

Część Twoich danych osobowych przechowywana jest w celach archiwalnych zgodnie ze szczegółowymi opisami w ramach każdego omówionego powyżej celu przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przechowywania danych w ramach archiwum jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Archiwum funkcjonuje na potrzeby:

 • wywiązania się z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zapewnienia sobie możliwości, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, wykazania przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

 

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca poczty e-mail, który przechowuje dane na serwerze skrzynki pocztowej,
 • dostawcy oprogramowania, takiego jak system fakturowy, newsletterowy, do zarządzania szkołą językową, czatu, w ramach których dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • biuro rachunkowe, które przetwarzane dane osobowe zawarte na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być udostępniane urzędom skarbowym w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych, księgowych i sprawozdawczych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Dostawcy oprogramowania, z którego korzystamy, a w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, mogą dokonywać transferu danych do państw trzecich w związku z angażowaniem podwykonawców z państw trzecich lub korzystających z infrastruktury zlokalizowanej w państwach trzecich. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewniany jest w tym przypadku poprzez stosowanie właściwych mechanizmów zgodności, takich jak standardowe klauzule umowne.

Ponadto, Informacje Anonimowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, na co nie mamy wpływu, jako że decyzje w tym zakresie podejmują dostawcy tych narzędzi.

 

Czy korzystamy z profilowania?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

 

Jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, aby Twoje dane były przetwarzane, możesz domagać się ich usunięcia),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@e-atticus.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.

 

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, utrzymywanie sesji po zalogowaniu itp.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

 

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują następujące skrypty zewnętrzne:

 • Google Fonts,
 • Google reCaptcha.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Fonts – szczegóły

Na naszych stronach osadzamy czcionki dostępne w ramach usługi Google Fonts świadczonej przez Google Ireland Limited. W plikach cookies związanych z Google Fonts gromadzone są Informacje Anonimowe, takie jak informacje o ilości użyć danej czcionki, informacje o przeglądarce, URL odsyłającego. Informacje przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Google Fonts.

Google reCaptcha – szczegóły

Na naszych stronach osadzamy widget reCaptcha zapewniany przez Google Ireland Limited, który służy do analizy ryzyka i powstrzymania aktywacji złośliwego oprogramowania w związku z wypełnianiem formularzy dostępnych na naszych stronach. W plikach cookies związanych z Google reCaptcha gromadzone są Informacje Anonimowe, takie jak skrócony adres IP, długość odwiedzin, ruchy myszką.

 

Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?

Nie, korzystamy jedynie z Google Font oraz Google reCaptcha, które to narzędzia mogą gromadzić pewne Informacje Anonimowe, ale nie służą do śledzenia Twoich zachowań.

 

Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Nie, nie kierujemy do Ciebie targetowych reklam.

 

W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacje w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
 • ustawienia prywatności Google.

 

Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz na adres biuro@e-atticus.pl.

 

Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli posiadasz indywidualne konto użytkownika lub jesteś subskrybentem newslettera, o każdej zmianie otrzymasz informację na swój adres e-mail. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności dostępne są w każdej chwili do wglądu z poziomu naszej strony.